15.04.2019….

Շուտով Թոմը հանդիպեց գյուղի շրջմոլիկ Հեքլբերի Ֆիննին։ Բոլոր մայրերն ամբողջ սրտով ատում էին Հեքլբերիին և միաժամանակ վախենում, որովհետև նա ծույլ, սանձարձակ, գռեհիկ ու վատ տղա էր, մինչդեռ բոլոր երեխաները համակրում էին նրան, սիրում նրա արգելված ընկերությունը, ցանկանում նմանվել նրան։ Թոմը մյուս հարգարժան ընտանիքների տղաների նման նախաձում էր Հեքլբերիի ազատ վիճակին։ Նրան ևս խստորեն պատվիրել էին չխաղալ այդ տղայի հետ։ Հենց դրա համար էլ Թոմը խաղում էր նրա հետ ամեն ան-ամ, երբ առիթ էր ունենում։ Հեքլբերին միշտ հագնում էր տարեց մար-կանց հնացած հագուստները, որոնք սովորաբար լինում էին պատառոտված և ծածկված տարբեր գույնի բծերով։ Նրա գլխարկը մի մեծ ճմրթված բան էր, որի ծայրից պոկվել, կախ էր ընկել մի մեծ կտոր։ Բաճկոնը, եթե բաճկոն հագնում էր, համարյա կախվում էր մինչև կ-ունկները, իսկ ետևի կոճակները տեղավորված էին լինում մեջքից ցած։ Միայն մի ուսակապ էր պահում շալվարը, որի նստատեղը նույնպես կախ էր ընկնում։ Շալվարի ծոպավոր ծայրերը քարշ էին գալիս ցեխի մեջ, եթե վեր չէին ծալվում։
Հեքլբերին թափառում էր ինչպես խելքին փչեր։ Լավ եղանակներին քնելդռների առաջ, իսկ ցուրտ օրերին՝ դատարկ տակառներում։ Նա ստիպված չէր դպրոց կամ եկեղեցի գնալ, չուներ տեր ու տնօրեն և ոչ ոքի չէր հնազանդվում։ Նա կարող էր ձուկ որսալու գնալ կամ լողալ երբ և որտեղ ուզենար, մնալ այնտեղ, ինչքան ուզենար։ Ոչ ոք չէր ար-ելում նրան կռվել․նա կարող էր ուշանալ ինչքան ուզենար։ Նա միշտ առաջին տղան էր, որ գարնանը բոբիկ էր ման գալիս և վերջինը աշնանը կոշիկ էր հագնում։ Նա երբեք պարտավոր չէր լվացվել կամ մաքուր հագուստ հագնել։ Կարող էր հրաշալի հայհոյել։ Մի խոսքով՝ ամեն ինչ, որ կյանքը թանկագին է դարձնում, այդ տղան ուներ։ Թոմը ողջունում էր ռոմանտիկ թափառաշրջիկին։
― Հելլո, Հեքլբեր։
― Բարև քեզ, եթե ուզում ես։
― Այդ ի՞նչ է ձեռքիդ։
― Սատկած կատու։
― Լսիր, ինչի՞ են պետք սատկած կատուները։
― Ինչի՞․գորտնուկը բուժում են։
― Հա՞։ Ես ավելի լավ միջոց գիտեմ։
― Գրազ կգամ, որ չգիտես։ Ի՞նչ միջոց։
― Հոտած ջուրը։
― Հոտած ջո՜ւրը։ Հոտած ջուրը դատարկ բան է։
― Ինչպե՞ս են սատկած կատվով բուժում գորտնուկը:
― Վերցնում ես քո կատուն և կեսգիշերից առաջ գնում գերեզմանատուն, երբ այնտեղ արդեն թաղված է որևէ մեծ հանցագործ։ Կեսգիշերին կգա մի սատանա, կամ երկուսը, բայց դու նրանց չես տեսնի․կարող ես լսել քամու նման մի ձայն, կամ գուցե նրանց խոսելը, երբ այդ մարդուն տանելիս լինեն։ Քո կատվին դրանց ետևից կուղարկես և կասես․սատանան հետևում է դիակին, կատուն հետևում է սատանային, գորտնուկը հետևում է կատվին, դուք այլևս ինձ պետք չեք։ Դա կոչնչացնի որևէ գորտնուկ։
― Խելքի մոտ բան է։ Երբևէ փորձե՞լ ես, Հեք….

1.Տեքստում գտի՛ր Հեքլբերի Ֆիննին նկարագրող տողերը և շեղատառ դարձրո՛ւ:
2.Բոլոր երեխաների մայրերն ինչո՞ւ էին ամբողջ սրտով ատում Հեքլբերի Ֆիննին:
ա. Ֆիննը գիտեր գորտնուկի բուժման մեթոդները:
բ. Հեքլբերի Ֆիննը սիրում էր խաղալ սատկած կատուներով:
գ. Նա ծույլ, սանձարձակ, գռեհիկ և վատ տղա էր:
դ. Ֆիննի շալվարի ծոպավոր ծայրերը քարշ էին գալիս ցեխի մեջ:
3.Սատկած կատուն Ֆիննին ինչո՞ւ էր անհրաժեշտ:
ա. Թոմի նախանձը շարժելու համար:
բ. Գորտնուկը բուժելու համար:
գ. Ֆիննը սովորություն ուներ խաղալ սատկած կատվով:
դ. Ֆիննը պատրաստվում էր այն վաճառել:
4.Ի՞նչ վերաբերմունք ուներ Թոմը Հեքլբերի Ֆիննի նկատմամբ: Պատասխանը մուտքագրի՛ր: Թոմը սիրում էր խաղալ տղայի հետ։
5.Տեքստից գտի՛ր և այստեղ պատճենի՛ր այն հատվածը, որտեղ պատմվում է, թե ինչպես են սատկած կատվով բուժում գորտնուկը:
Վերցնում ես քո կատուն և կեսգիշերից առաջ գնում գերեզմանատուն, երբ այնտեղ արդեն թաղված է որևէ մեծ հանցագործ։ Կեսգիշերին կգա մի սատանա, կամ երկուսը, բայց դու նրանց չես տեսնի․կարող ես լսել քամու նման մի ձայն, կամ գուցե նրանց խոսելը, երբ այդ մարդուն տանելիս լինեն։ Քո կատվին դրանց ետևից ուղարկել և կասես․սատանան հետևում է դիակին, կատուն հետևում է սատանային, գորտնուկը հետևում է կատվին, դուք այլևս ինձ պետք չեք։ Դա կոչնչացնի որևէ գորտնուկ։
6.Ուշադիր կարդա երկխոսությունը և գրի՛ր, թե բացի սատկած կատվից էլ ինչո՞վ կարելի էր բուժել գորտնուկը: Հոտած ջրով
7.Որտե՞ղ էր քնում Հեքլբերը ցուրտ օրերին:
ա. Եկեղեցու բակում:
բ. Դատարկ տակառներում:
գ. Որևէ տան բակում:
դ. Որտեղ պատահի:
8.Տեքստում մգեցված չորս բայերը ուղիղ ձևով են, համապատասխանեցրո՛ւ նախադասությանը:
9.Տեքստից դուրս գրի՛ր մեկ հարցական նախադասություն:
Այդ ի՞նչ է ձեռքիդ։

Երկրորդ մաս
Կատարի՛ր տրված առաջադրանքները:
1.Տեքստի բառերից չորսում բաց թողած տառի փոխարեն գծիկ է դրված: Լրացրո՛ւ բաց թողած տառերը կարմիր գույնով:
անգամ, մարդկանց, կրունկները, արգելում,
2.Տրված նախադասության ենթական ներկի՛ր կարմիր գույնով, ստորոգյալը՝ մանուշակագույն:
Թոմը ողջունեց ռոմանտիկ թափառաշրջիկին:
3.Տրված նախադասության մեջ բաց է թողնված մեկ կետադրական նշան, դի՛ր բաց թողնված կետադրական նշանը:
Միայն մի ուսակապ էր պահում շալվարը, որի նստատեղը նույնպես կախ էր ընկնում։
4.Ո՞ր բառն է տարեց բառի հոմանիշը: Ճիշտ տարբերակն ընդգծի՛ր:
ա. Տարօրինակ
բ. Տարրական
գ. Փոքր
դ. ծեր
5.Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված նրա տեսակը՝ ըստ կազմության:
ա. ծոպավոր-պարզ
բ. կոշիկ-պարզ
գ. թանկագին-բարդ
դ. մաքրություն- ածանցավոր
6.Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է , թե այն ինչ խոսքի մաս է: Սխալ տարբերակն ընդգծի՛ր:
Ա. գլխարկ-գոյական
Բ. երկուս-թվական
Գ. չէին ծալվում-բայ
Դ. կտոր-ածական
Փակագծերում տրված բառերը ձևափոխելով` տեղադրի՛ր բաց թողած տեղերում:
Թոմը երազում էր Հեքլբերի Ֆիննի պես զբոսնել ամբողջ օրը, դասի չգնալ և զբաղվել նրա սիրած գործով: (երազել, նա )

Posted in Uncategorized | Leave a comment

12.04.2019.

  1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դո՛ւրս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը: կողքին, վարդ, տարօրինակ, անդամ։

Ի՞նչ է նշանակում պուրակ բառը.
ա/բանջարանոց
բ/արտ
գ/զբոսայգի
դ/ծաղկի խանութ
3. Տեքստում ընդգծված նախադասությունից դուրս գրի՛ր առարկա, գործողություն և հատկանիշ ցույց տվող բառեր:
Առարկա ցույց տվող բառ (գոյական)-տուն, երկիր, անկյուններ
Հատկանիշ ցույց տվող բառ (ածական)-սուր, կլոր
Գործողություն ցույց տվող բառ (բայ)-կառուցված էին
4.Լրացրո՛ւ առած-ասացվածքները՝ օգտվելով տրված բառերից՝ զորությունը, սովորիր, գտածը, այսօրվա
ա/Ինձ համար արա, քեզ համար սովորիր:
բ/ Խաչն իմն է զորությունը ես գիտեմ:
գ/Փողոցում գտածը փողոցում էլ կկորցնես:
դ/Այսօրվա գործը վաղվան չեն թողնի:
5.Տեքստից դուրս գրի՛ր մեկական պատմողական և հարցական նախադասություն:
Ջովանինոն շատ էր սիրում ճանապարհորդել:
-Դուք երևի չգիտե՞ք, որ չի կարելի վարդ քաղել:
6.Այն ի՞նչն է, այն ի՞նչը.
Հողից վերև՝
Փոքրիկ արև,
Վրան՝ հազար
Սերմ ու տերև:
Արևածաղիկ
7.Ո՞րն է տրված նախադասության ենթական։
Զարմանքից Ջովանինոյի բերանը բաց մնաց:
8.Ինչպիսի՞ երկրում էր հայտնվել Ջովանինոն:
Այդ երկրում սուր առարկաներ չկային։

9.Ի՞նչ տուգանք նշանակեց պարեկը: Նմանատիպ մի տուգանք էլ դու մտածի՛ր:
ապտակ, դրամ

10.Ինչո՞ւ էր ստիպված Ջովանինոն լքել այդ երկիրը.
ա/որովհետև վճարել էր տուգանքը
բ/որովհետև պարեկը արդարացի էր
գ/որովհետև խախտեց այդ երկրի օրենքը
դ/որովհետև միամիտ էր
11.Կուզեի՞ր Ջովանինոյին հետ գնալ այդ երկիր:
Այո
12. Ինչպիսի՞ երկրում կուզեիր ապրել, նկարագրիր այդ երկիրը: Գրածդ վերնագրիր, առանձին տեղադրիր բլոգում, հղումն ուղարկիր ինձ: Գրիր այնպես, որ պատումդ լինի հետաքրքիր ու անկեղծ:
Ես կուզեի ապրել այնպիսի երկրում, որտեղ շատ պաղպաղակ և լեգո կա։ Բոլոր մարդիկ երջանիկ են ապրում։ Ողջ օրը խաղում են, զվարճանում, լողավազանում լողալնում և պարում։ Կուզեի, որ ամեն ինչ անվճար լիներ խանութներում։

Posted in Uncategorized | Leave a comment

11.04.2019.

2. узнай-угадай
красивые-прекрасные
крутил-вертел
тдуфельки-башмачки
рассмеялися-расхохотались
Моя подруга красивая.
Мы сильно расхохотались.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

11.04.2019.

Երբ նայենք հեռաստացուցցի Էկրանին խոշորացույցով, մենք կտեսնենքwhy57 3 գույներից բաղկացած մի ցանց՝ կանաչ, կարմիր և կապույտ։ Բարդ երանգ ստանալու համար աշխատանքի են անցնում մյուս գույները։ Սպիտակ գույնը ստացվում է բոլոր գույների գումարից։
Սև մարմինները կլանում են ամբողջ լույսը և ոչինչ չեն արտացոլում։

Posted in Uncategorized | Leave a comment

10.04.2019.

 Շարադրություն

Ծննդյանս տարեդարձի առթիվ ծնողներս ինձ տարան Լեգոլենդ։ Այնտեղ ես մասնակցեցի ռոբոտաշինության մրցույթի։ Ես հարցրեցի իմ թիմակիցներին․
—Ի՞նչ ռոբոտ ծրագրավորենք։
Միասին որոշեցինք ծրագրավորել line follow։
Մրցավարն ասաց․
—Ցուցադրե՛ք ձեր աշխատանքը։
Բոլորի աշխատանքները դիտելուց հետո մեզ հաղթող ճանաչեցին։ Ես շա~տ հաճելի օր անցկացրեցի։ Շնորհակալ եմ ծնողներիս։

Posted in Uncategorized | Leave a comment

09.04.2019թ․

10.Տեքստից դո՛ւրս գրիր մեկ պատմողական նախադասություն:
Այդ քաղաքի շատ սովորական մի շենքում ապրում է սովորական մի ընտանիք:
11.Տեքստից դո՛ւրս գրիր մեկ հարցական նախադասություն:
Մանչուկը նրան կբերեր, բայց ո՞վ կթողներ տանը շուն պահել:
12.Նկարագրի՛ր Կառլսոնին:
Կառլսոնը փոքրիկ, հաստլիկ, ինքնավստահ մարդուկ է: Նա կարողանում է թռչել, նա շատ լավ է զգում տանիքի վրա։
13.Կուզեի՞ր լինել Մանչուկի փոխարեն: Ինչո՞ւ:
Ես չէի ցանկանա լինել Մանչուկի փոխարեն, որոհետև նա իրեն մենակ էր զգում։
14.Ի՞նչ երազանք ուներ Մանչուկը:
Մանչուկը երազում էր փոքրիկ շուն ունենալ։
15.Ինչպե՞ս կուզեիր, որ ավարտվեր այս պատմությունը:
Կուզեի, որ Մանչուկին շուն նվիրեին։
16. Պատմությունը պատմիր Մանչուկի անունից / բանավոր/:
17. Կարդա և իմացիր՝ Նախադասությունների տեսակներն ըստ հաղորդակցման:

Posted in Uncategorized | Leave a comment

08.04.2019

1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դո՛ւրս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը: Ամբողջ, թռչել, կդարձնե՞ն, երբեք

2. Գրի՛ր տեքստում ընդգծված բառերի հականիշները:
սովորական-անսովոր
փոքրիկ-մեծ
սիրունիկ-տգեղ
տխուր-ուրախ

3. Տխուր նշանակում է «տրտում, թախծոտ, անուրախ»: Ի՞նչ իմաստով է գործածվել բառը տխուր գրիչ արտահայտության մեջ: անուրախ գրիչ

4. Ձեռք մեկնել դարձվածքը նշանակում է.
ա/ ձեռքը բռնել
բ/ օգնել, օժանդակել
գ/ վնասել
դ/ կաշկանդել

5. Օտար բառերը փոխարինի՛ր հայերեն տարբերակներով
ա/ավարիա — ավտովթար
բ/աֆիցեր-սպա
գ/դիրեկտոր-տնօրեն
դ/զիբիլ-աղբ

6. Տեքստից դո՛ւրս գրիր չորս գոյական, որոնք դրված են հոգնակի թվով: երեխաներ, քաղաքներ, աստղեր, մարդիկ։

7․ Լրացրու ասացվածքները՝ օգտվելով տրված բառերից՝ գովելի, Աստված, ճշմարտությունը, տակառը:

ա/ Ավելի լավ է դառը ճշմարտությունը ,քան քաղցր սուտը:
բ/Դու ուրիշին օգնիր, Աստված էլ քեզ կօգնի:
գ/Ամեն գործի վերջն է գովելի:
դ/Դատարկ տակառը բարձր ձայն կհանի:

8․ Այն ի՞նչն է, այն ի՞նչը.
Արևի պես է,
Կլոր երես է,
Սերմը՝ ճնճղուկի
կտուցի պես է:
(Արևածաղիկը)

9. Անսովոր, փոքրիկ, տնակ, սովորական բառերից առանձնացրու ածանցները, յուրաքանչյուր ածանցով կազմիր 3 բառ:
Ան-անգիր, անաչառ, անվախ
իկ-մայրիկ, հայրիկ, տատիկ, քույրիկ, բադիկ, շնիկ
ակ-գնդակ, դռնակ, բռնակ,
ական-տղայական, կրոնական, կուսակցական

Posted in Uncategorized | Leave a comment

04.04.2019 Пасха в разных странах

У обычая обмениваться на Пасху крашеными яйцами очень давняя история. Говорят, что Мария Магдалина, первой узнавшая о воскресении Христа, пришла с этой вестью к римскому императору Тиберию и осмелилась преподнести ему яйцо как символ новой жизни со словами «Христос воскрес». Император в ответ сказал, что это так же невозможно, как и то, что яйцо, принесенное Марией, вдруг из белого превратится в красное. Едва Тиберий успел договорить, как яйцо стало красным.

В Греции до сих пор красят яйца только алым цветом, а во многих других странах их раскрашивают в самые яркие цвета, иногда с такими причудливыми и красивыми узорами, что яйца становятся настоящим произведением искусства, как, например, знаменитые украинские «писанки». В Германии пасхальные яйца вешают на деревья, как елочные украшения на Рождество, а в Италии их делают из шоколада и обязательно с сюрпризом внутри.

Иногда из пасхальных яиц составляют целые коллекции, только в этом случае яйца бывают не совсем… настоящими. Чтобы они не портились, их делают из дерева или освобождают от содержимого. Пустую яичную скорлупу можно расписать какими угодно цветами, разукрасить блестками и бисером и дарить как талисманы или использовать каждый год как украшение для пасхального стола.

А можно просто сварить яйца в луковой шелухе или уже сваренными погрузить ненадолго в какой-нибудь краситель: получится и быстро, и красиво.

article1034.jpg

Posted in Uncategorized | Leave a comment

04.03.2019

1. «Ջրի կաթիլը» տեքստից դուրս գրիր պարզ, բարդ և ածանցավոր բառեր: Յուրաքանչյուրից 5 հատ:
Պարզ-պարզ, կլոր, գինի, կարգ, կաթիլ։
Բարդ-ջրափոս, փքապակի, խոշորացույց, ճահճաջուր, եռուզեռ։
Ածանցավոր-թաթիկ, հազարավոր, գազանիկ, ծերուկ, վհուկ։
2. Կազմիր 3-5 հարց տեքստի վերաբերյալ:
Ինչպիսի՞ն էին կաթիլի բնակիչները։
Ինչու՞ էր մյուս կախարդը անանուն։
Ինչու՞ կախարդը լցրեց վհուկի արյուն։
3. գազանիկ, ծերուկ, զարհուրելի բառերից առանձնացրու ածանցները, յուրաքանչյուր ածանցով կազմիր 5 բառ:
Իկ-մայրիկ, քույրիկ, տատիկ, շնիկ, փղիկ, փուչիկ։
ՈՒկ-գայլուկ, գառնուկ, խոզուկ, վհուկ, մարդուկ։
Ելի-սիրելի, ատելի, նազելի, ողորմելի, հայելի։

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Դուք, անշուշտ, տեսած կլինեք խոշորացույց՝ կլոր, կորնթարդ, որի միջով բոլոր իրերն իրենց իրական չափսերից հարյուր անգամ մեծ (երևալ): Եթե նայես պատահական ջրափոսից վերցրած կաթիլին, կտեսնես հազարավոր զարմանալի գազանիկներ, որոնք ջրի մեջ առհասարակ չեն նկատվում, թեև կան ու այնտեղ են, իհարկե: Նայում ես մի այդպիսի կաթիլի, ու քո դիմաց, ոչ ավելի, ոչ պակաս, մի ամբողջ ափսե էակներ են վխտում, թռչկոտում, կծում միմյանց առջևի կամ ետևի թաթիկը, մերթ այս հանգույցը, մերթ այն վերջույթը, և՛ ուրախանում, և՛ զվարճանում յուրովի:
Լինում է, չի լինում մի ծերուկ է լինում, որին բոլորը կոչում էին Հոգսեն Զննող: Ինչ որ է՝ այդ էր անունը: Նա իր հո□սն էր համարում զննել ամեն ինչ՝ դրանցից դուրս կորզելով այն ամենը, ինչ հնարավոր է: Իսկ եթե չէր հաջողվում դրան հասնել սովորական ճանապարհով, դիմում էր կախար□ության:
Նա, ուրեմն, մի անգամ նստել ու խոշորացույցով զննում էր հենց ճահճից վերցրած ջրի մի կաթիլ: Աստված իմ. Աստված, ո՜նց էին այդ գազանիկներն այդտեղ վխտում ու եռուզեռում: Հազարավո՜ր, հազարավո՜ր, ու բոլորն էլ ոստոստում էին, (վազվզել) կծոտում, խփշտում ու խժռում մեկմեկու:
— Նողկալի է,- բացականչեց ծերուկ Հոգսեն Զննողը:- Հնարավոր չէ՞ դրանց մի կերպ հանդարտեցնել, կար□  ու կանոն մտցնել, որպեսզի յուրաքանչյուրն իմանա իր տեղն ու իրավունքները:
Ծերուկը մտածեց, մտածեց բայց ոչ մի հնար չգտավ: Ստիպված էր կախարդության դիմել:
— Արի կլինի` դրանց ներկեմ, որպեսզի լավ աչքի զարնեն,- ասաց ու նրանց վրա կաթեցրեց կարմիր գինի հիշեցնող ինչ-որ հեղուկ. բայց դա գինի չէր, այլ վհուկի արյուն: Բոլոր տարօրինակ գազանիկները հանկարծ կարմրավուն երանգ առան, և ջրի կաթիլն այժմ կարելի էր մի ամբողջ քաղաքի տեղ դնել, ուր զեռում են տկլոր վայրենիներ:
— Ի՞նչ բանի ես. դա ի՞նչ է,-հարցրեց ծերուկին մի այլ կախարդ, որն անուն չուներ և հենց դրանով էլ տարբերվում էր մյուսներից:
Անանուն կախարդն աչքը մոտեցրեց փքապակուն: Ա՜յ քեզ բան. նրա աչքի առաջ մի ամբողջ քաղաք էր փռված` վխտացող մարդկանցով լեցուն, բայց բոլորն էլ տկլոր էին դեսուդեն վազ տալիս: Խելքից դուրս բան էր. սարսափ, զարհուրանք: Բայց ամենազարհուրելին այն էր, որ նրանք անխղճաբար հրմշտում, (ճանկռոտել) ու պատառ-պատառ էին անում իրար: Ով ցածում էր` անպատճառ փոր□ում էր վեր մագլցել, ով վերևում էր, ցած էր ընկնում:
— Զարհուրելի զվարճանք,- ասաց անանուն կախարդը:
— Իսկ քո կարծիքով ի՞նչ է դա: Կարո՞ղ ես գուշակել,- հարցրեց Հոգսեն Զննողը:
— Էստեղ գուշակելու բան էլ չկա: Պարզ երևում է,- (պատասխանել) մյուսը:
— Սա Կոպենհագենն է կամ մի որևէ ուրիշ մեծ քաղաք. դրանք իրար շատ են նման… Սա մեծ քաղաք է: Դա ճահճաջրի կաթիլ է,- բարբառեց Հոգսեն Զննողը:

1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը: հոգս, կախարդություն, կարգ, փորձում էր,
2.Ի՞նչ է նշանակում աչքի զարնել արտահայտությունը.
ա) աչքը վնասել
բ) ուշադրություն գրավել
գ) աչքը բուժել
դ) չորս կողմը նայել
3.Դու՛րս գրիր տեքստում ընդգծված բառերը ̀ դիմացը գրելով դրանց հոմանիշները (իմաստով մոտ բառեր): կլոր-շրջան, ծերուկ-ծերունի, տկլոր-մերկ, պարզ-մաքուր
Տրված բառերից որի՞ դիմաց է ճիշտ նշված նրա տեսակը.
ա) կախարդություն – պարզ
բ) գինի – պարզ
գ) ծերուկ – պարզ
դ) գազանիկ — պարզ
5.Տրված բառերից ո՞րն է գործածված եզակի թվով.
ա) մարդկանցով
բ) վայրենիներ
գ) կախարդություն
դ) գազանիկներ
Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե այն ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված: Հուշում՝ գոյականը պատասխանում է ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ, ինչե՞ր հարցերի:
ա) կաթիլ – գոյական
բ) կախարդություն – գոյական
գ) զարհուրելի – գոյական
դ) երանգ – գոյական
7.Դու՛րս գրիր տեքստում փակագծերի մեջ դրված բայերը (գործողություն ցույց տվող բառեր) և դիմացը գրի՛ր անհրաժեշտ ձևերը (համապատասխանեցրո՛ւ տեքստին): Երևում են, վազվզում էին, ճանկռոտում էին, պատասխանեց։
8.Գտի՛ր տրված նախադասության մեջ ենթական (գործողություն կատարողը) և ստորոգյալը (գործողությունը):
Ծերուկը խոշորացույցով զննում էր ամեն ինչ:
ենթակա-Ծերուկը
ստորոգյալ-զննում էր
9.Տեքստից դու՛րս գրիր մեկ հարցական նախադասություն:
Իսկ քո կարծիքով ի՞նչ է դա։
10.Տեքստում ընդգծված նախադասության մեջ բաց է թողած մեկ կետադրական նշան: Լրացրո՛ւ: Ծերուկը մտածեց, մտածեց, բայց ոչ մի հնար չգտավ:
11.Գրի՛ր մեկ բառով.
Ա) վազ տալ—վազել
Բ) պատառ-պատառ անել — պատառոտել
Գ) գուշակություն անել — գուշակել
Դ) որոշում կայացնել —որոշել
12.Դո՛ւրս գրիր խոշորացույցը նկարագրող արտահայտությունները: Կլոր, կորնթարդ, որի միջով բոլոր իրերն իրենց իրական չափսերից հարյուր անգամ մեծ են երևում
13.Ո՞րն էր Հոգսեն Զննողի հիմնական հոգսը.
Ա) կախարդություն անելը
Բ) բոլորին զարմացնելը
Գ)ամեն ինչ իրար խառնելը
Դ) ամեն ինչը զննելը՝ դրանցից դուրս կորզելով այն ամենը, ինչ հնարավոր է
14.Կաթիլը խոշորացույցով զննելուց հետո Հոգսեն Զննողը ինչպե՞ս որոշեց հանդարտեցնել այնտեղ վխտացող գազանիկներին: Արյուն կաթեցրեց։
15.Անանուն կախարդն ինչի՞ նմանեցրեց ջրի կաթիլը: Նմանեցրեց քաղաքի։

Posted in Uncategorized | Leave a comment